Om oss


Om Oss Qente Tomas Bech Eva Wirén


Eva Wirén


Eva är konstnär och har utbildning från KVs konstskola samt kontinuerliga påbyggnadskurser inom målerisedan 30 år tillbaka.

Hon har examen i Kostvetenskap vid Göteborgs Universitet 120p och en lång erfarenhet som administrativ och kreativ ledare inom restaurang och i arbetet för människor med kostrelaterade sjukdomar.


Eva har en 2 årig Shamansk Healingutbildning sedan 2013.

Hennes önskan är att få möjlighet att beröra och väcka människor framför allt via konsten, på ett sätt där vi ger oss själva tillåtelse att reflektera över vår egen potential, vår kraft, våra drömmar, minnen och vilka vi är.





Tomas Bech


Tomas är diplomerad Friskvårdsterapeut och Massageterapeut. Han har också en lång och bred erfarenhet som ledare,

chef och coach sedan 25 år tillbaka med god inblick i ett antal olika branscher bl.a  IT, Hälso- och Sjukvård.

 

Tomas är också  flerårigt utbildad inom Reiki - och Shamansk Healing, samt tagit del av uråldrig kunskap och cermonier i bland annat Peru och Indien. 


Tomas är lyssnaren.  Han har en stark intuition som vägleder honom i hans arbete. Tomas önskan är att få guida och behandla medmänniskor på ett sätt så att deras optimala förutsättningar,växande  kommer till uttryck.


Q´ente betyder Kolibri på inkaindianernas språk Quecha



Kolibrins kraft är det som behövs för att göra en lång resa. Denna kraft kan ge det nödvändiga modet och vägledningen  för att våga starta och lyckas med en resa. Det kan vara en andlig resa som slutligen leder dig tillbaka till din källa. Kolibrin vet vart kunskapens källa finns och vart man hittar livets goda nektar. Den lär dig att hitta och leva med det som är bra för dig och att ha förståelse för och älska andra människor.


Livet handlar ju om att ge näring och kraft till den potential du har inom dig,att finna din väg i detta liv, att må bra till både kropp och själ,  blomma och sprida din livsglädje, kraft och kärlek till andra. Det finns många sätt att göra det på.

Vi hjälper dig att hitta din väg!