Behandlingar

VÅRA BEHANDLINGAR

Behandlingar 
även på ert företag

Klassisk Massage
 
Behandlingen är djupgående och läkande. Klassisk massage har en rad erkänt positiva effekter på fysiska besvär såsom ryggvärk, tränings-, nack-, axel- och huvudvärk. Den frigör även det s.k. lugn- och rohormonet, oxytocin
(adrenalinets motsats) vilket stärker kroppsuppfattningen. Behandlingen kan även ge effekt på hjärtfrekvens, blodtryck, andning och matsmältning. Massage används både i friskvårdande syfte och för rehabiliterande behandling av specifika skador och besvär i muskler och leder. Således en mycket allsidig och välgörande behandling som passar de allra flesta.


Den svenske gymnastikpedagogen Pehr Henrik Ling (1776-1839) utvecklade denna teknik som ett system för massage och muskeltöjningar. Ling ville med sina massagetekniker efterlikna rörelser som utförs inom gymnastiken och andra former av träning. Med de tekniker som han utvecklade pressas och tänjs muskler och bindväv så att blodcirkulationen i musklerna stimuleras samt att musklerna blir starkare och smidigare.Bindvävsmassage
Behandlingen stimulerar kroppens egna naturliga cirkulationssystem, lymfsystem och utdrivandet av olika slaggprodukter som samlats i kroppen. Den kan lindra exempelvis reumatisk värk, huvudvärk, dålig cirkulation, komplex smärtproblematik och magbesvär. Tekniken som används är "drag-hakgrepp" med fingrarna så att hård och fast bindväv luckras upp. Det sker enligt speciella mönster och främst längs ben- och muskelkanter. Resultatet blir att blodcirkulationen ökar, stressen minskar i kroppen och nervspänningar försvinner när muskeln får mer utrymme. 


Bindväven är den stödjande och sammanhållande vävnad som förekommer i hela kroppen, ex. läderhuden, nerver, senor och ledband. Vid olika sjukdomstillstånd och skador producerar kroppen naturligt ny bindväv, ibland produceras det för mycket och av en typ som är tät och oelastisk.Det skapar sämre blodflöde genom kroppen. Då den klassiska massagen används vid störningar och besvär i framför allt rörelseapparaten, så används bindvävsmassagen framför allt  för att påverka de inre organen genom autonoma reflexer i de olika nervsystemen. Denna behandling är idag fortfarande en integrerad del, i den tyska skolmedicinen.


Taktil massage

En helkroppsbehandling som utförs med lätt beröring. Behandlingen har många dokumenterade positiva effekter. Den frisätter kroppens egen smärtlindring, ökar cirkulationen, sänker blodtrycket, samt ger en bättre mag- och tarmfunktion. Taktil massage kan bidra till en bättre minnesfunktion, hjälp vid nedstämdhet och trötthet samt öka näringsintaget. Taktil massage ger goda effekter för människor som har svårt för närhet eller är överaktiva. Behandlingen är även ett bra alternativ för de som upplever att de inte klarar av ”vanlig” massage men det gör dock inte behandlingsformen mindre effektiv.


Lymfmassage

En helkroppsbehandling som stimulerar och bidrar till en ökad cirkulation på lymfsystemet.

Det är en lugn och behaglig behandling som är bra för alla. Lymfmassage stimulerar lymfsystemet att föra ut överskottsvätska
och slaggprodukter på ett effektivt sätt ur kroppen, samtidigt som den stärker ditt immunförsvar.
Mer info


Triggerpunkter

En triggerpunkter är en ömmande och värkande punkt i muskler eller andra mjukdelar. Punkten kan ”trigga” smärta i området eller stråla till sitt specifika utstrålningsområde, områden som ligger långt ifrån den ömma punkten.Detta brukar kallas refererad smärta, vilket innefattar smärtor som refereras från en eller flera aktiva triggerpunkter. Teorin gör gällande att smärta i triggerpunkten beror på syrebrist lokalt i muskeln. Punkten kan ”trigga” smärta i området eller stråla till sitt specifika utstrålningsområde, områden som ligger långt ifrån den ömma punkten. Detta brukar kallas refererad smärta, vilket innefattar smärtor som refereras från en eller flera aktiva triggerpunkter. När en triggerpunkt finns i muskeln kommer den att fungera sämre än om den varit fri från triggerpunkter. För det mesta märker man inte av dessa symtom utan man märker enbart av den strålande smärtan. Triggerpunktsbehandling kan gå till på flertalet olika sätt.

Den vanligaste metoden är ischemiskt tryck på punkten. Man kan även använda stretching och massage

Huvud- , Nacke och Käkledsbehandling

En behandling som specifikt riktar sig kring problematik med spända käkar, tandgnissel, olika typer av huvudvärk,
migrän, tinnitus, nackspärr, stelhet och orörlighet. Behandlingen är skräddarsydd utefter din problematik och
vi går igenom lämpliga åtgärder tillsammans. Tekniker som kan användas och kombineras är djup massage,
triggerpunkter, bindvävsmassage och akupressur.Kinesiologi

Våra kroppar strävar alltid efter balans och helhet. I kinesiologi används muskeltestning för att hitta obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen. En avvikelse från den normala kroppshållningen kan vara första tecknet på ett problem. Om muskeltesten indikerar att det finns en obalans kan det vara muskeln i sig, nerverna som skickar signalerna, tolkningen av signalerna eller ett organ eller en körtel som behöver balanseras. Behandlingen botar inga sjukdomar utan löser blockerad energi och spänningar som hindrar kroppens självläkning.


Kinesiologi bygger på västerländsk fysiologi, anatomi och rörelselära som kombineras med urgamla kinesiska akupunkturlagar och österländsk kunskap om människans inre och yttre energi-system.


Ordet kinesiologi kommer från grekiskan och betyder rörelse-lära (kinesis och logos).

Läran utvecklades av George Goodheart, Doctor of Chiropractic, tillsammans med en grupp amerikanska kiropraktorer under slutet av 1960-talet.


Intervju med mig"Allt du behöver veta om kinesiologi"


Kroppspsykologi

Kropp, själ och medvetande hänger samman, interagerar och speglar varandra på ett komplext sätt.
Holistisk hälsa förutsätter att vi bär på en nyfikenhet och söker orsakssamband och inte stannar vid symtomlindring.

Många lever idag med ett mer eller mindre konstant stresspåslag. Denna ständiga beredskap minskar vår motståndskraft.

Behandlingen innehåller, 
- Kroppsterapeutisk behandling där olika tekniker används.
- Samtal
- Övningar/Material för egna reflektioner/ insikter mellan sessionerna.
- Stöd för att göra det möjligt för andra val i din vardag framgent via ord, tanke och handling.
Mer information 


Shamansk Healing & Reiki Healing

Den har har funnits i urminnes tider i ett flertal kulturer och på olika platser över hela vår värld. Behandlingen är en inre kraftfull process som tar sin utgångspunkt i att klienten granskar sina beteenden, attityder, minnen och trosföreställningar. Denne har också en önskan att frigöra sig från negativa mönster som hindrar ett känslomässigt och andligt tillfrisknande. Healing hjälper klienten att stärka och upptäcka mer av sin egen potential, samt väcker kroppens egen förmåga till läkning. Detta leder i sin tur till att kärlek, självkänsla, hälsa och medvetenhet om sina egna behov ökar. En bättre livskvalitet står i centrum för denna behandling.


 


Vägledande samtal / Coaching / Coachning / Stresshantering 
I samtalet belyses händelser, beteenden, attityder och minnen som klienten har en önskan om att förhålla sig till på ett annat sätt och därigenom frigöra kraft och energi. Det vägledande samtalet sker bl.a. genom frågor där du får möjlighet pröva/ompröva dina nuvarande val och förhållningssätt så att vilja till förändring kommer inifrån dig själv. Det handlar inte primärt om att ge konkreta förslag på hur någon ska göra, utan att stötta din egen förmåga att själv ta ansvar för beslut och handlingar samt skapa nya insikter

 


Vägledande samtal samt valfri behandling

Att kombinera vägledande samtal med behandling upplever många som en optimal kombination för både

intellekt, tanke, kropp & själ.Fri konsultation

Ibland kan det vara svårt att veta vilken typ av behandling som passar mig. Det går att boka gratis konsultation vid ett tillfälle på
30 minuter via
personligt besök, via telefon eller videomöte. Samtidigt har ni möjlighet vid besök att bekanta er med våra lokaler samt träffa oss terapeuter.


Behandlingsfilosofi

Behandlingarna kan kombineras om så önskas och är alltid individuellt anpassade utefter dina behov, mao skräddarsyr vi just din behandling. Vi är genuint intresserad av de bakomliggande orsakerna till de problem som kunden bär på. Är du osäker på vilken behandling som passar, hör gärna av dig eller så bestämmer vi det i samråd när du kommer. Se våra omdömen här.


Allmänt

Kom gärna en stund innan och slå dig ner i vårt vackra väntrum där historiken i huset från 1746 finns närvarande.

Det finns konst i galleriet vilket kan inspirera till nya tankar och insikter. Vi bjuder på kaffe, te, frukt och kaka.


Hittar du ingen tid som passar vänligen ring 0731-470661

Vi har även öppet kvällstid och vissa helger.

Behandlingar kan erbjudas både på ert företag och i hemmet.

Prislista

Massage- och Kroppterapeutiska behandlingar, samtal, coaching

30 min. Kostnadsfri konsultation / coaching / vägledande samtal första gången. 
45 min. behandling 720:-

60 min. behandling 840:-

80 min. behandling 1050:-

90 min. behandling 1150:-


Kropp & Själ

Kinesiologi

70 min behandling 950:-

Reiki Healing

70 min behandling 950:-

Shamansk healing

80 min behandling 1050:-
Kroppspsykologi

80 min behandling 1050:-

Samtal och valfri behandling

90 min behandling 1150:-


Klippkort / Rabatt gäller 1 år

3 gånger - 10% rabatt

5 gånger - 15% rabatt

Vi tar kontanter, swish och kort. Priser inklusive moms