Energi

ENERGI & HEALING

BEHANDLINGAR


ENERGI & HEALING

BEHANDLINGAR


Upplever du att dina tankar går i cirklar och har svårt att reda ut vad som är vad? Bär du på en längtan att förstå dig själv bättre

och därigenom kunna göra andra och mera medvetna val i din vardag? Bär du på vissa mönster inom dig och känner att du hamnar i samma situationer i ditt liv, trots att du önskar annorlunda? Upplevda problem, symtom som kan vara av både fysisk och psykisk art som hindrar dig. Det kan gälla exempelvis relationer, stresshantering, livstilsförändring, brist på balans i vardagen, ångest, beroenden. Vad är meningen och vad är min plats i tillvaron där jag kan känna tillhörighet?
Orsakerna kan vara många till att vilja prova energi- healingbehandlingar.


Vad är energier och healing?

Vår övertygelse är att allt är energier. Healing är urgammal kunskap som funnits i tusentals år och i ett flertal kulturer på olika platser över hela vår värld.


Behandlingsfilosofi

Vi är genuint intresserad av människor. Att bli sedd och lyssnad på, få möjlihet att berätta sin historia och reflektera över orsakerna till sitt mående. Få kraft och energi till att göra andra val ser vi som betydelsefulla inslag till en bättre hälsa. Vi strävar och har ambitionen att göra det konkret för varje individ på vad som kan göras annorlunda i dennes vardag. Naturligtvis har vi tystnadsplikt. Är du osäker på vilken behandling som passar, hör gärna av dig eller så bestämmer vi det i samråd när du kommer.

Se våra omdömen här.

Kroppspsykologi

Kropp, själ och medvetande hänger samman, interagerar och speglar varandra på ett komplext sätt.
Holistisk hälsa förutsätter att vi bär på en nyfikenhet och söker orsakssamband och inte stannar vid symtomlindring.

Många lever idag med ett mer eller mindre konstant stresspåslag. Denna ständiga beredskap minskar vår motståndskraft.

Behandlingen innehåller,
- Kroppsterapeutisk behandling där olika tekniker används.
- Samtal
- Övningar/Material för egna reflektioner/ insikter mellan sessionerna.
- Stöd för att göra det möjligt för andra val i din vardag framgent via ord, tanke och handling.
Mer informationShamansk Healing
Behandlingen är en inre kraftfull process som tar sin utgångspunkt i att klienten granskar sina beteenden, attityder, minnen och trosföreställningar. Denne har också en önskan att frigöra sig från negativa mönster som hindrar ett känslomässigt och andligt tillfrisknande. Shamansk healing hjälper klienten att stärka och upptäcka mer av sin egen potential, samt väcker kroppens egen förmåga till läkning. Detta leder i sin tur till att kärlek, självkänsla, hälsa och medvetenhet om sina egna behov ökar. En bättre livskvalitet står i centrum för denna behandling.Reiki Healing
En behandling som öppnar upp till ett högre medvetande. Reiki bidrar till djup avslappning samt motverkar och löser upp stress. Den släpper blockeringar och spänningar i kroppen som skapar obalans. Med hjälp av reiki påskyndas kroppens egna läkeförmåga. Reiki balanserar chackran och skapar positivt flöde i din kropp.


Kinesiologi 

Våra kroppar strävar alltid efter balans och helhet. I kinesiologi används muskeltestning för att hitta obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen. En avvikelse från den normala kroppshållningen kan vara första tecknet på ett problem. Om muskeltesten indikerar att det finns en obalans kan det vara muskeln i sig, nerverna som skickar signalerna, tolkningen av signalerna eller ett organ eller en körtel som behöver balanseras. Behandlingen botar inga sjukdomar utan löser blockerad energi och spänningar som hindrar kroppens självläkning.


Kinesiologi bygger på västerländsk fysiologi, anatomi och rörelselära som kombineras med urgamla kinesiska akupunkturlagar och österländsk kunskap om människans inre och yttre energi-system.


Ordet kinesiologi kommer från grekiskan och betyder rörelse-lära (kinesis och logos).

Läran utvecklades av George Goodheart, Doctor of Chiropractic, tillsammans med en grupp amerikanska kiropraktorer under slutet av 1960-talet.

Intervju med mig"Allt du behöver veta om kinesiologi"
   

Fri konsultation

Ibland kan det vara svårt att veta vilken typ av behandling som passar mig. Det går att boka gratis konsultation vid ett tillfälle på

30 minuter via personligt besök eller via telefon. Samtidigt har ni möjlighet vid besök att bekanta er med våra lokaler samt träffa oss terapeuter.


Allmänt

Kom gärna en stund innan och slå dig ner i vårt vackra väntrum där historiken i huset från 1746 finns närvarande.

Det finns konst i galleriet vilket kan inspirera till nya tankar och insikter. Vi bjuder på kaffe, te, frukt och kaka.


Hittar du ingen tid som passar vänligen ring 0731-470661

Vi har även öppet kvällstid och helger.

Behandlingar kan även erbjudas både på ert företag och i hemmet.

Prislista

Massage- och Kroppterapeutiska behandlingar, samtal

30 min. Kostnadsfri konsultation / coaching / vägledande samtal första gången. 

45 min. behandling 720:-

60 min. behandling 840:-

80 min. behandling 1050:-

90 min. behandling 1150:-


Kropp & Själ

Kinesiologi

70 min behandling 950:-

Reiki Healing

70 min behandling 950:-

Kroppspsykologi

80 min behandling 1050:-

Shamansk healing

80 min behandling 1050:-

Samtal och valfri behandling

90 min behandling 1150:-


Klippkort / Rabatt gäller 1 år

3 gånger - 10% rabatt

5 gånger - 15% rabatt


Vi tar kontanter, swish och kort. Priser inklusive moms