Coaching

VÄGLEDANDE SAMTAL
COACHING

Vägledande samtal - Coaching 


I dessa tider av många tankar och oro som kan kännas både på ett fysiskt/psykiskt och emotionellt plan så erbjuder jag en fri konsultation och vägledande samtal. Dessa kan ske antingen via besök, telefon eller som videomöte. Vilket som passar bäst.


Mer info och bokning Vi på Q´ente grundar vår syn på hälsa ur ett holistiskt perspektiv -

"Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom" (WHO 1948)