Friskvård företag

FRISKVÅRD FÖRETAG

Friskvård Företag


Mår de anställda bra så gynnas och stärks inte bara den enskilde medarbetarens hälsa

utan även organisationen som helhet

Arbetsgivaren har idag ett ansvar för medarbetarens hälsa och för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsrelaterad psykisk ohälsa kan vara depression, ångest eller utmattningssyndrom, och andra typer av stressrelaterade besvär förutom rent fysiska besvär. När det gäller fysiska besvär orsakas det övervägande av muskelrelaterade spänningar.


De flesta av dessa besvär kan förebyggas. Enligt Arbetslivsinstitutet har mer än hälften av alla i Sverige som arbetar

med datorer regelbundna problem med värk i nacke, skuldror, armar och händer. Man kallar det idag arbetsrelaterade besvär även om det kan vara en kombination av upplevda krav och förväntningar både i privat- och arbetslivet. De flesta som drabbas är inte sjukskrivna och av de som sjukskrivs blir de flesta bra inom tre månader. Ett holistiskt synsätt består i att hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom.Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för ditt företag

En av våra främsta tillgångar är att vi har genuin förståelse, engagemang och insikt i om de utmaningar och krav som

arbetsgivaren har att hantera samt medarbetarens behov. Vi har varit verksamma inom både privat och offentlig sektor i över tjugo år i olika ledande befattningar och kan se olika perspektiv och lösningar för att bibehålla och stärka den anställdes hälsa. Detta i kombination med kunskap om vad kroppen och själen behöver bidrar till en helhetsyn för alla i er organisation.

Positiva konsekvenser av att medarbetarna mår bra är att företaget får lägre sjuktal, blir mer attraktivt samt stärker organisationens interna kultur.Fri förebyggande behandling och rehabilitering - avdragsgillt och förmånsbefriat

Ett flertal olika behandlingar men även föreläsningar och rådgivning är numera skattefria för att främja en bättre hälsa både

i förebyggande och i rehabiliterande syfte. Andra delar för en bättre arbetsmiljö kan vara tekniska åtgärder och inköp av

särskilda arbetsredskap för att ändra den fysiska miljön.


Holistisk hälsa är lönsamt på alla plan

Välkommen att kontakta oss för ett friskare, roligare och ett mer ekonomisk lönsamt företag.


Vi skräddarsyr olika upplägg exempelvis massage på jobbet, kostrådgivning, meditationer, coaching och

vägledande samtal utefter era behov.