Samtal

VÄGLEDANDE

SAMTAL & COACHINGVÄGLEDANDE

SAMTAL & COACHING

Upplever du att dina tankar går i cirklar och har svårt att reda ut vad som är vad? Bär du på en längtan att förstå dig själv bättre och därigenom kunna göra andra och mera medvetna val i din vardag? Bär du på vissa mönster inom dig och känner att du hamnar i samma situationer i ditt liv, trots att du önskar annorlunda? .


Behandlingsfilosofi

Vi är genuint intresserad av människor. Att bli sedd och lyssnad på, få möjlihet att berätta sin historia och reflektera över orsakerna till sitt mående. Att via det reflekterande samtalet få insikter till kunskap ochmöjlighet till andra vägval kan vara en väg till skillnad.

Se våra omdömen här.Vägledande samtal
I samtalet belyses händelser, beteenden, attityder och minnen som klienten har en önskan om att förhålla sig till på ett annat sätt och därigenom frigöra kraft och energi. Det vägledande samtalet sker bl.a. genom frågor där du får möjlighet pröva/ompröva dina nuvarande val, mönster och förhållningssätt så att vilja till förändring kommer inifrån dig själv. Det handlar inte primärt om att ge konkreta förslag på hur någon ska göra, utan att stötta din egen förmåga att själv ta ansvar för beslut och handlingar samt skapa nya insikter.Vägledande samtal + valfri kroppsterapeutisk behandling
Att kombinera vägledande samtal med behandling upplever många som en optimal kombination för

både intellekt, tanke, kropp & själ.                                                                 Fri konsultation
Ibland kan det vara svårt att veta vilken typ av behandling som passar mig. Det går att boka gratis konsultation vid ett tillfälle på

15 minuter via personligt besök eller via telefon. Samtidigt har ni möjlighet vid besök att bekanta er med våra lokaler samt träffa oss terapeuter.


Allmänt

Kom gärna en stund innan och slå dig ner i vårt vackra väntrum där historiken i huset från 1746 finns närvarande.

Det finns konst i galleriet vilket kan inspirera till nya tankar och insikter. Vi bjuder på kaffe, te, frukt och kaka.


Hittar du ingen tid som passar vänligen ring 0731-470661

Vi har även öppet kvällstid och helger.

Behandlingar kan även erbjudas både på ert företag och i hemmet.

Prislista

Massage- och Kroppterapeutiska behandlingar, samtal

30 min. behandling 430:-

45 min. behandling 580:-

60 min behandling 690:-

90 min behandling 950:-

2x30 min behandling - 2p 790:-


Shamansk healing

60 min behandling 860:-


Klippkort / Rabatt gäller 1 år

3 gånger - 10% rabatt

5 gånger - 15% rabatt


Vi tar kontanter, swish och kort. Priser inklusive moms